Гаранционни срокове за изпълнение на строителни обекти

В разрешението за ползване се вписват минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Те са (чл. 4 от Наредбата):

Вие сте тук:За нас Блог Гаранционни срокове за изпълнение на строителни обекти