Статии с етикет: УПИ

Четвъртък, 12 Юли 2012 16:01

Застрояване на УПИ

Застрояването на урегулиран поземлен имот (УПИ) се определя с външни и вътрешни линии на застрояване, до които според предвижданията на подробния устройствен план могат да се разполагат сградите в приземното им ниво.

Публикувана в Блог

Законът за устройство на територията определя минимални размери на урегулираните поземлени имоти, предназначени за застрояване.

Публикувана в Блог
Вие сте тук:За нас Блог УПИ