Статии с етикет: категории

Сряда, 01 Агуст 2012 21:21

Категория на строежите

Новите промени в Закона за устройство на територията (ДВ. бр. 65 от 2003 г. и бр. 65 от 2004 г.) разпределят строежите в шест категории в зависимост от характеристиките и значимостта им. Така за всяка категория изискванията и разрешителните за строеж вече са различни.

Публикувана в Блог
Вие сте тук:За нас Блог категории