Статии с етикет: надзор

Вторник, 07 Агуст 2012 10:27

Независим строителен надзор

Всички сгради, чието проучване или проектиране е започнало след 1.09.1999 г. или за които е постъпило искане за откриване на строителна площадка, подлежат на независим строителен надзор (супервайзер). С неговото въвеждане отпадат държавните приемателни комисии за голяма част от строежите.

Публикувана в Блог
Етикети
Вие сте тук:За нас Блог надзор