Оценете
(1 глас)

МОДЕЛ НА ВИСОКОИЗОЛИРАНА СГЛОБЯЕМА КЪЩА

Тази стена е разработена за климатичните условия на България и предлага превъзходен жилищен комфорт на изработваните от нас къщи.

Строеж на стената:

-  Силикатна мазилка
-  Изолационна плоча от фасаден EPS – 10см
-  Гипсфазерна плоскост 10мм
-  Дървена констукция, запълнена с минерална вата 10см
-  Фолио – парова преграда
-  Гипскартон 10мм
   Обща дебелина на стената 23см.

Коефициент на топлопреминаване U=0,19W/(m2K)

Стената е дифузионно отворена /дишаща/ отвътре навън. При дадения строеж на стената няма образуване на конденз. При външна температура от -10°C и вътрешна температура на сградата от 20°C, температурата на вътрешната повърхност на стената е 18,7°C.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЧИСЛОТО НА ТОПЛОПРОВОДИМОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ:

Със символа λ в съвременното строителство се означава специфичната топлопроводимост на всеки използван материал. Този показател характеризира способността на всеки материал да пренася термична енергия под формата на топлина. Специфичната топлопроводност е константа за всеки вид материали. Колкото по-ниско е това число толкова по-ниска е скоростта на пренос т.е. е по високо топлоизолационната му способност.

Примери за числото на топлопроводимост λ, за различни строителни материали:

Много често на опаковките на строителните материали е обозначено тяхното число на топлопроводимост - λ. Надяваме се, че с тази информация ще Ви помогнем да разберете за какво означава тя.

външни стени технология

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОЕФИЦИЕНТА НА ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ U 

В строителната физика коефициентът на топлопреминаване U се използва за характеризиране на топлопроводимостта на отделни многослойни елементи. В повечето случаи различните стени, вертикални, хоризонтални и наклонени елементи се състоят от отделни слоеве с най-различни дебелини и материали, затова е необходимо да се определи топлопроводимостта на всеки елемент в зависимост от характеристиките и дебелините на съответните слоеве.

Този коефициент се изчислява на база на числата на топлопроводност на отделните слоеве, в зависимост от тяхната дебелина за м2 площ. Колкото по-ниски са неговите стойности, толкова по-добра е топлоизолацията на съответния елемент.

Прочетена 13036 пъти
Вие сте тук:За нас Технология Външни стени